top of page

מקרקעין

מקרקעין.png

מכירת דירה

חשוב לבדוק תחילה האם הדירה רשומה בטאבו או רשומה עדיין אצל החברה המשכנתא. 

במידה ודירה רשומה בטאבו רצוי להוציא נסח טאבו כדי לוודא שרישום הדירה תקין, וכי לא קיימות בעיות רישומיות, למשל: הרישום שלכם לא כולל את מספר ת.ז. שלכם, יש עיקול שלא היה ידוע לכם קודם עליו, החלקים הרשומים בדירה לא נכונים.

במקרה והדירה אינה רשומה בטאבו, רשומה במנהל או בחברה משכנת, לא נוכל להנפיק נסח טאבו ועל כן עלינו להמציא מסמך "אישור זכויות" אותו נבקש ממנהל מקרקעי ישראל או ממשרד עורכי הדין המייצגים את הקבלן.

במידה ועל הדירה מוטלת משכנתא, חשוב לערוך בירור מול איש המשכנתאות בבנק, רצוי לבדוק איתו את הכדאיות לסלק את המשכנתא או לגרור את המשכנתא לדירה החדשה.

 

חשוב לבדוק מול הבנק מה השלבים שעלינו לעשות על מנת לבצע את הסילוק או הרישום, כך שתהיו מוכנים להליך.

מס שבח

 

מכירת דירה היא אירוע מס ועל כך היא עשויה להיות כרוכה בתשלום מס שבח.

 

על מנת לבדוק את עניין הזכאות או החיוב שלכם בתשלום מס שבח אני ממליצה לשוחח עם עורך דין שעוסק בנדל"ן על מנת שיערוך בדיקה עבורכם.

 

הבדיקה תיעשה בהתאם לאמור בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963.

בעת מכירת דירה קיימות בדיקות רבות שצריך לערוך על הנכס, ועל כן אני ממליצה כי כל מקרה ייבחן לגופו.

העברה ללא תמורה

זוהי עסקה בה צד אחד מעביר לצד השני זכויות במקרקעין (במלואן או חלק כלשהו), לדוגמא: מעבירים דירת מגורים (או חלק ממנה) חינם וללא כל תמורה.

 

מרבית העסקאות של העברה ללא תמורה נעשות במשפחה, למשל:

עסקת העברת נכס ללא תמורה היא צעד משמעותי, וזאת לאור כך שהיא כרוכה בהעברה במתנה של דירה בשווי כספי גבוה.

 

מאחר ולעסקת העברה ללא תמורה עלול להיות בעל השלכות עתידיות, לרבות היבטי מס, ועל כן יש לבצעה בקפידה.

 

על מנת שעסקה של העברה ללא תמורה תהיה פטורה מתשלום מס שבח, היא בכך שלא תהיה כל העברה כספית בין הצדדים והעסקה תיכנס להגדרה של "מתנה".

לתיאום פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ואחזור אלייך 

תודה שפנית אליי אחזור אלייך בהקדם

bottom of page