top of page

הסכם ממון

הסכם ממון

 

הסכם ממון הינו הסכם בענייני רכוש, בין בני זוג נשואים, לא נשואים (ידועים בציבור) או בני זוג העומדים להינשא, בו מוסדרים ביניהם כל ענייני הרכוש והממון, בהתאם להעדפותיהם האישיות.

 

לפני הנישואין יש לאשר הסכם ממקום בידי נוטריון או רב מחתן, ולאחר נישואין בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. הסכם ממון נחתם תוך ניהול דיאלוג סובלני וזאת על מנת שייחתם הסכם ממון לשביעות רצון שני הצדדים.

תוכנו של ההסכם הוא דרך חלוקת הרכוש הקיים בעת חתימת הסכם הממון ו/או זה שייצבר בהמשך החיים המשותפים, בעת גירושין.

הסכם ממון, המאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, מקבל תוקף של פסק דין, גובר על הוראות חוק יחסי ממון, החלות על יחסי הממון בין בני זוג, לפיהן כל רכוש ו/או זכות, שנצברו במהלך החיים המשותפים, שייכים לשני בני הזוג בחלקים שווים. ומשכך, הם יחולקו באופן שווה בין הצדדים, במקרה של פרידה או גירושין. 

הסכם ממון מאושר גובר גם על כל הסכמה אחרת, אם הייתה בעבר, בין בני הזוג.

 

מתי צריך הסכם ממון?

הסכם ממון נועד למנוע מאבקים משפטיים עתידיים בין בני הזוג, במצב של פרידה או גירושין. מטרת ההסכם הוא להגן על מי מהצדדים בעת פרידה או גירושין.

כאשר ישנו הסכם ממון בין בני זוג הצדדים לא ימצאו עצמם במאבק משפטי ביחס לדרך חלוקת רכושם וממונם של בני הזוג, באם יחליטו להיפרד או להתגרש, שכן הכול כבר סוכם מראש.

לתיאום פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ואחזור אלייך 

תודה שפנית אליי אחזור אלייך בהקדם

bottom of page