top of page

נוטריון

icon2.png

השירותים הניתנים על ידי נוטריון

אימות חתימה על מסמך, אישור נכונות העתק של מסמך, אישור שאדם פלוני חי, קבלה ואישור של תצהיר והצהרה אחרת, עריכת העדה של מסמך סחיר, אישור שהחתום במסמך, על שם זולתו היה מוסמך לכך.

הנוטריון יכול גם לאשר את מקוריות של העתקי מסמכים שונים, כגון תעודות לידה, תעודות פטירה, צוואות שלא היו להן עדים ועוד.

על מנת לאשר אמיתות של מסמך יש להציג בפני הנוטריון מסמכים מקוריים המעידים על מקוריות המסמך, ואם לא ניתן להמציא את המסמכים המקוריים אזי ניתן לעיתים להסתפק במסמכים אחרים או עדויות על מקוריותו של המסמך.

 

הכנת יפוי כוח לעסקאות בתחום הנדל"ן או המקרקעין יש צורך ביפוי כוח נוטריוני החל מרכישת דירה ועד לעסקאות מורכבות.

בהתאם לסעיף 22 (ז) לחוק הירושה, יכול נוטריון לאשר  עריכת צוואה, ולכן מוסמך לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט.

בהתאם חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג - 1973 רשאי נוטריון לאשר הסכם נישואין בין העומדים להנשא ותוקפו של הסכם כזה, כאילו אושר בפני שופט.

מיהו נוטריון?

תפקיד הנוטריון מוגדר בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 ובתקנות הנוטריונים.

מסמכי אשר עוברים תחת ידו של הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, בארץ ומחוץ לה.

לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון, על מנת שעורך דין יהיה נוטריון עליו להיות עם ותק של 10 שנים בעריכת דין, עליו להיות חבר בלשכת עורכי הדין, ולהיות אזרח ישראלי שמעולם לא הורשע בדין בעבירה שיש בה קלון.

תפקיד הנוטריון

נוטריון  הוא עורך דין המוסמך לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים שונים.

חתימת של הנוטריון הינה בעלת ערך רב מאחר ורואים בה כאישור למקוריות המסמך שעליו חותם הנוטריון.

על הנוטריון לזהות את החותם ולהצהיר על כך כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

 

אני מציעה שירותי נוטריונים עם זמינות גבוהה ביותר, שירות מקצועי, יעיל ואדיב

bottom of page